Inwestycja w złoto

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Inwestycja w złoto

Inwestycja w złoto, podobnie jak inwestowanie na rynku towarowym jest z jednej strony bardzo atrakcyjne, a z drugiej strony obarczone olbrzymim ryzykiem. Dzieje się tak dlatego, gdyż  inwestycja w złoto uważana jest za najbezpieczniejszą lokatę w okresach niepewności, zarówno finansowej jak i politycznej oraz w okresach wysokiej inflacji. Z drugiej jednak strony podstawowym zadaniem banków centralnych jest utrzymanie inflacji na wyznaczonym poziomie (zobacz polityka finansowa). W okresach wzrostu inflacji możemy mieć więc do czynienia z interwencją banków centralnych co automatycznie doprowadzi do załamania na rynku złota. Mogą to być załamania krótkotrwałe, ale nie wszyscy inwestorzy są skłonni je akceptować. Powodują one bowiem zamykanie pozycji zabezpieczonych „stop losem”, powodując straty. Szczególnie na działania banków są narażeni inwestorzy, którzy inwestują w złoto w rodzimej walucie (zobacz forex), gdyż cena tego kruszcu jest obliczana w dolarach. Jeżeli więc cena złota rośnie, a własna waluta umacnia się w stosunku do dolara (np. złotówka), inwestycja w złoto nie musi być opłacalna, a wręcz może przynosić straty.

Przykład:

Kupiliśmy złoto po 550 dolarów za uncję. W dniu zakupu zapłaciliśmy za dolara 3 zł 60 gr. Koszt jednej uncji to 550 x 3,60 = 1980 zł. Po miesiącu cena złota kształtowała się na poziomie 610 dolarów za uncję, natomiast dolar kosztował 3,15 zł. Nasza inwestycja w tym dniu kształtowała by się na poziomie 610 x 3,15 = 1921,5 zł. Jak widzimy pomimo wzrostu cen złota nasza inwestycja przyniosłaby 58,5 zł straty.

Dla inwestora rynek złota ma jeszcze jedno bardzo ważne znaczenie. Jest idealnym wskaźnikiem koniunktury na świecie (zobacz cykl koniunkturalny). Złoto ma ardzo silną odwrotną zależność z dolarem. Dołek na rynku złota pokrywający się ze szczytem wartości dolara ostrzega na ogół o presji inflacyjnej ( i odwrotnie) i powinien yć dla inwestora pierwszym sygnałem nadchodzącej bessy na rynku akcji.

Zobacz także interesujące frazy:

  • inwestycja w złoto 2011,
  • inwestycja w złoto forum